Startsidan | Galleri | Verksamheten på Jordgubben | Vad är ett kooperativ? | Vad är en ekonomisk förening | Medlemmen | Kontakt | Hitta hit
 


Hur fungerar verksamheten på Jordgubben praktiskt?

 
  Jordgubben är ett kooperativ vars ändamål är att bedriva förskoleverksamhet för
medlemmarnas barn. Jordgubben är oberoende och självständigt.
Vi bestämmer själva hur verksamheten skall bedrivas och anställer vår egen personal.
Jordgubben har en egen kölista och styrs demokratiskt av medlemmarna.

Organisatoriskt styrs verksamheten i våra stadgar som revideras vid årsmötet.

Jordgubben är en ekonomisk förening och intäkterna  består till större delen av
verksamhetsbidrag från Krokoms kommun. Övriga intäkter kommer från den månadsavgift som medlemmarna betalar för barnomsorgen.

Utgifterna består till 90% av personalkostnader.

Föräldrarna uppbär en heltidstjänst genom att arbeta som barnskötare i barngruppen vilket medför att Jordgubben kan hålla en månadsavgift som idag uppgår till ca halva avgiften för en kommunal förskola. För närvarande har vi 6 arbetsdagar/familj och termin.

Vi har ett s.k. verksamhetsavtal med Krokoms kommun där vissa grundläggande saker regleras.
Kommunen är skyldiga att inbjuda Jordgubbens personal till de utbildningar man genomför med sin egen personal. Kooperativet å sin sida är skyldiga att följa läroplanen för förskolan.

Vår kock lagar all mat och bakar allt bröd, vilket ger barnen varierad mat med hög kvalitet.
Vi strävar efter att servera måltider tillagade av ekologiska och närproducerade livsmedel.
Dessutom planterar barnen vissa grönsaker själva på området för eget bruk.

 

 
 
  Kontakt: 063-342 55  info@jordgubbenfk.se