Startsidan | Galleri | Verksamheten på Jordgubben | Vad är ett kooperativ? | Vad är en ekonomisk förening | Medlemmen | Kontakt | Hitta hit
   

Vad är ett kooperativ?

 
  "Ett kooperativ är en fristående sammanslutning av personer som frivilligt samverkar för
att tillgodose sina gemensamma ekonomiska, sociala och kulturella behov och önskemål
genom samägt och demokratiskt styrt företag" Internationell definition

Grunddrag principer:
1. Frivilligt och öppet medlemskap
2. Demokratisk medlemskontroll
3. Medlemmars ekonomiska deltagande
4. Självständighet och oberoende
5. Utbildning, praktik och information
6. Samarbete mellan kooperativa föreningar
 

 
   

 

 

 
     
  Kontakt: 063-342 55  info@jordgubbenfk.se