Startsidan | Galleri | Verksamheten på Jordgubben | Vad är ett kooperativ? | Vad är en ekonomisk förening | Medlemmen | Kontakt | Hitta hit
   

Vad är en ekonomisk förening?

 
  En ekonomisk förening:
1. Förvaltas demokratiskt
2. Syftar till att lösa behov hos medlemmarna och inte avkastning på kapital
3. Har en lika stor insats för alla
4. Tar lätt in nya medlemmar

Stadgarna är föreningens "grundlag". Stadgarna klargör medlemsrollen och reglerar
förhållandet mellan medlemmarna, den enskilda medlemmen och föreningen.
De ger ramen för föreningens demokratiska beslutsprocess och styr t ex om vilket
inflytande medlemmarna skall ha.
Föreningsstämman (hos Jordgubben kallad Årsmöte) är föreningens högst beslutande organ.
Här fastställs räkenskaperna och styrelseledamöter väljs.

Styrelsen har ett stort ansvar och skall se till att verksamheten sköts så att medlemmarnas intressen främjas
och att den ligger i linje med uppsatta mål.
Varje kooperativ har sin egen modell för ledning och styrning.
 

 
   

 

 

 
     
  Kontakt: 063-342 55  info@jordgubbenfk.se