Välkommen till Jordgubbens föräldrakooperativ på Rödön!


Vi är en förskola med en avdelning, upp till 18 barn, i alla åldrar. Förskolan drivs som kooperativ och har en förskollärare, två barnskötare och en kock anställd.
Det viktigaste i vår verksamhet är att skapa en trygg förskola där alla barn blir sedda och som stimulerar barn till lek och utveckling.
Barnen delas i små grupper dagligen för att stödjas i leken och lära sig att leka med olika barn. Mindre grupper underlättar också
att genomföra olika pedagogiska verksamheter såväl ute som inne.

Vår egen kock Anna lagar näringsrik, varierad och riktigt god mat från grunden som alltid serveras tillsammans med ett stort och
uppskattat salladsbord, något som uppmuntrar barnen att prova och lära sig uppskatta nya smaker.

Vår förskola är giftbantad såväl inomhus som utomhus. Vi jobbar kontinuerligt med att utveckla lekmiljöerna inne som ute och barn,
personal och föräldrar är med och bidrar. Barnen vistas dagligen utomhus på vår fina innergård som uppmuntrar till lek och rörelse
såväl sommar som vinter. I vårt närområde finns trevliga utflyktsmöjligheter som är välbesökta av jordgubbens barn och pedagoger.

De minsta barnen sover middag i vagn utomhus och de äldre barnen har vila inomhus efter lunchen.

På Jordgubben tillämpar vi syskonförtur och barn som har småsyskon med föräldraledig förälder har möjlighet att vara på förskolan i mer än 15 timmar per vecka.

Är du intresserad av att veta mer? Titta under kontakter i menyraden så hittar du mail samt telefonnummer till oss!

Verksamheten

Hur fungerar verksamheten på Jordgubben praktiskt?
Jordgubben är ett kooperativ vars ändamål är att bedriva förskoleverksamhet för
medlemmarnas barn. Jordgubben är oberoende och självständigt.
Vi bestämmer själva hur verksamheten skall bedrivas och anställer vår egen personal.
Jordgubben har en egen kölista och styrs demokratiskt av medlemmarna.
Organisatoriskt styrs verksamheten i våra stadgar som revideras vid årsmötet.

Jordgubben är en ekonomisk förening och intäkterna består till större delen av
verksamhetsbidrag från Krokoms kommun. Övriga intäkter kommer från den månadsavgift som medlemmarna betalar för barnomsorgen.

Utgifterna består till 90% av personalkostnader.

Föräldrarna uppbär en heltidstjänst genom att arbeta som barnskötare i barngruppen vilket medför att Jordgubben
kan hålla en månadsavgift som idag uppgår till ca halva avgiften för en kommunal förskola.
För närvarande har vi 4 arbetsdagar/familj och termin.

Vi har ett s.k. verksamhetsavtal med Krokoms kommun där vissa grundläggande saker regleras.
Kommunen är skyldiga att inbjuda Jordgubbens personal till de utbildningar man genomför med sin egen personal.
Kooperativet å sin sida är skyldiga att följa läroplanen för förskolan.

Vår kock lagar all mat och bakar allt bröd, vilket ger barnen varierad mat med hög kvalitet.
Vi strävar efter att servera måltider tillagade av ekologiska och närproducerade livsmedel.
Dessutom planterar barnen vissa grönsaker själva på området för eget bruk.Vad är ett kooperativ?

"Ett kooperativ är en fristående sammanslutning av personer som frivilligt samverkar för att tillgodose sina gemensamma ekonomiska, sociala och kulturella behov och önskemål genom samägt och demokratiskt styrt företag" Internationell definition Grunddrag principer:

1. Frivilligt och öppet medlemskap
2. Demokratisk medlemskontroll
3. Medlemmars ekonomiska deltagande
4. Självständighet och oberoende
5. Utbildning, praktik och information
6. Samarbete mellan kooperativa föreningar


Vad är en ekonomisk förening?

En ekonomisk förening:
1. Förvaltas demokratiskt
2. Syftar till att lösa behov hos medlemmarna och inte avkastning på kapital
3. Har en lika stor insats för alla
4. Tar lätt in nya medlemmar

Stadgarna är föreningens "grundlag". Stadgarna klargör medlemsrollen och reglerar
förhållandet mellan medlemmarna, den enskilda medlemmen och föreningen.
De ger ramen för föreningens demokratiska beslutsprocess och styr t ex om vilket
inflytande medlemmarna skall ha.
Föreningsstämman (hos Jordgubben kallad Årsmöte) är föreningens högst beslutande organ.
Här fastställs räkenskaperna och styrelseledamöter väljs.
Styrelsen har ett stort ansvar och skall se till att verksamheten sköts så att medlemmarnas intressen främjas
och att den ligger i linje med uppsatta mål.
Varje kooperativ har sin egen modell för ledning och styrning.

MedlemmenAlla som vill kan bli medlem i kooperativet. För att ställa sig i kö betalar man en insats.
Varje medlem har ett stort ansvar för att verksamheten skall fungera.

Medlemmen:
- skall medverka i förskolans arbete och löpande skötsel.
- skall arbeta som personal i den omfattning årsmötet beslutar om.
- skall delta i styrelsearbete.
- skall genom att medverka på stormöten hålla sig informerad om förskolans löpande ekonomi
och verksamhet samt delta i besluten.
- har tystnadsplikt gällande andra föräldrar, barn och personal

Vill du/ni bli medlemmar och ställa ert barn i kö?
Betala in 200:-/förälder till BG 5764-1938
Märk betalningen med barnets namn.

Skicka sedan ett mail till kassor@jordgubbenfk.se med: inbetalningsdatum, namn på föräldrar och barn,
kontaktuppgifter, barnets personnummer samt när ni önskar plats.

Köplats sätts efter inbetalningsdatum av medlemsavgiften.
Medlemsavgiften återbetalas om man väljer att avsluta sitt medlemskap och meddelar detta till kassören.
Syskon till barn på Jordgubben har företräde i kö.Kontakta ossRektor: Erika Lundgren rektor@jordgubbenfk.se

Styrelsen
Ordförande: Daniel Fagerlund ordforande@jordgubbenfk.se
Kassör: Amanda Leandersson kassor@jordgubbenfk.se
Personalansvarig: Linn Mattsson p-ansvarig@jordgubbenfk.se
Sekreterare: Kajsa Skytt sekreterare@jordgubbenfk.se
Ledamot: Jonas Östman
Suppleant: Alexander Edsholm
Suppleant: Anders Önegård

Webbansvarig: Adam Skytt

Telefon:
076 14 41 310

Adress:
Rödöns Prästbord 308
835 91 Krokom
Hitta oss på kartan

Org nr:
716462-0697