Välkommen till Jordgubbens föräldrakooperativ på Rödön!


Vi är en förskola med en avdelning, upp till 18 barn, i alla åldrar. Förskolan drivs som kooperativ och har tre pedagoger och en kock anställd.
Det viktigaste i vår verksamhet är att skapa en trygg förskola där alla barn blir sedda och som stimulerar barn till lek och utveckling.
Barnen delas i små grupper dagligen för att stödjas i leken och lära sig att leka med olika barn. Mindre grupper underlättar också
att genomföra olika pedagogiska verksamheter såväl ute som inne.

På vår förskola lär sig barnen att äta och prova många olika sorters mat. Vår egen kock Anna lagar, i stort sett,
all mat från grunden och utmanar ofta barnen med nya smaker. Vår förskola är giftbantad såväl inomhus som utomhus
och vi tänker mycket på att undvika gifter när vi köper in nytt till förskolan. Vi jobbar kontinuerligt med att utveckla
lekmiljöerna inne som ute och barn, personal och föräldrar är med och bidrar.

Är du intresserad av att veta mer? Titta under kontakter i menyraden så hittar du mail samt tel.nr till oss!

Verksamheten

Hur fungerar verksamheten på Jordgubben praktiskt?
Jordgubben är ett kooperativ vars ändamål är att bedriva förskoleverksamhet för
medlemmarnas barn. Jordgubben är oberoende och självständigt.
Vi bestämmer själva hur verksamheten skall bedrivas och anställer vår egen personal.
Jordgubben har en egen kölista och styrs demokratiskt av medlemmarna.
Organisatoriskt styrs verksamheten i våra stadgar som revideras vid årsmötet.

Jordgubben är en ekonomisk förening och intäkterna består till större delen av
verksamhetsbidrag från Krokoms kommun. Övriga intäkter kommer från den månadsavgift som medlemmarna betalar för barnomsorgen.

Utgifterna består till 90% av personalkostnader.

Föräldrarna uppbär en heltidstjänst genom att arbeta som barnskötare i barngruppen vilket medför att Jordgubben
kan hålla en månadsavgift som idag uppgår till ca halva avgiften för en kommunal förskola.
För närvarande har vi 6 arbetsdagar/familj och termin.

Vi har ett s.k. verksamhetsavtal med Krokoms kommun där vissa grundläggande saker regleras.
Kommunen är skyldiga att inbjuda Jordgubbens personal till de utbildningar man genomför med sin egen personal.
Kooperativet å sin sida är skyldiga att följa läroplanen för förskolan.

Vår kock lagar all mat och bakar allt bröd, vilket ger barnen varierad mat med hög kvalitet.
Vi strävar efter att servera måltider tillagade av ekologiska och närproducerade livsmedel.
Dessutom planterar barnen vissa grönsaker själva på området för eget bruk.Vad är ett kooperativ?

"Ett kooperativ är en fristående sammanslutning av personer som frivilligt samverkar för att tillgodose sina gemensamma ekonomiska, sociala och kulturella behov och önskemål genom samägt och demokratiskt styrt företag" Internationell definition Grunddrag principer:

1. Frivilligt och öppet medlemskap
2. Demokratisk medlemskontroll
3. Medlemmars ekonomiska deltagande
4. Självständighet och oberoende
5. Utbildning, praktik och information
6. Samarbete mellan kooperativa föreningar


Vad är en ekonomisk förening?

En ekonomisk förening:
1. Förvaltas demokratiskt
2. Syftar till att lösa behov hos medlemmarna och inte avkastning på kapital
3. Har en lika stor insats för alla
4. Tar lätt in nya medlemmar

Stadgarna är föreningens "grundlag". Stadgarna klargör medlemsrollen och reglerar
förhållandet mellan medlemmarna, den enskilda medlemmen och föreningen.
De ger ramen för föreningens demokratiska beslutsprocess och styr t ex om vilket
inflytande medlemmarna skall ha.
Föreningsstämman (hos Jordgubben kallad Årsmöte) är föreningens högst beslutande organ.
Här fastställs räkenskaperna och styrelseledamöter väljs.
Styrelsen har ett stort ansvar och skall se till att verksamheten sköts så att medlemmarnas intressen främjas
och att den ligger i linje med uppsatta mål.
Varje kooperativ har sin egen modell för ledning och styrning.

MedlemmenAlla som vill kan bli medlem i kooperativet. För att ställa sig i kö betalar man en insats.
Varje medlem har ett stort ansvar för att verksamheten skall fungera.

Medlemmen:
- skall medverka i förskolans arbete och löpande skötsel.
- skall arbeta som personal i den omfattning årsmötet beslutar om.
- skall delta i styrelsearbete.
- skall genom att medverka på stormöten hålla sig informerad om förskolans löpande ekonomi
och verksamhet samt delta i besluten.
- har tystnadsplikt gällande andra föräldrar, barn och personal

Vill du/ni bli medlemmar och ställa ert barn i kö?
Betala in 200:-/förälder till BG 5764-1938
Märk betalningen med barnets namn.

Skicka sedan ett mail till kassor@jordgubbenfk.se med: inbetalningsdatum, namn på föräldrar och barn,
kontaktuppgifter, barnets personnummer samt när ni önskar plats.

Köplats sätts efter inbetalningsdatum av medlemsavgiften.
Medlemsavgiften återbetalas om man väljer att avsluta sitt medlemskap och meddelar detta till kassören.
Syskon till barn på Jordgubben har företräde i kö.Kontakta ossstf. Rektor: Max Boström rektor@jordgubbenfk.se

Styrelsen
Ordförande: Max Boström ordforande@jordgubbenfk.se
Kassör: Daniel Fagerlund kassor@jordgubbenfk.se
Personalansvarig: Linn Mattsson p-ansvarig@jordgubbenfk.se
Sekreterare: Anette Erlandsson sekreterare@jordgubbenfk.se
Ledamot: Jonas Östman
Suppleant: Alexander Edsholm
Suppleant: Maths Nordkvist

Webbansvarig: Max Boström

Telefon:
076 14 41 310

Adress:
Rödöns Prästbord 308
835 91 Krokom
Hitta oss på kartan

Org nr:
716462-0697